На 15 юни / понеделник/, от 11:00 часа, в двора на ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ кметът на Община Пещера Йордан Младенов ще направи първа копка за изграждане и оборудване на минифутболно игрище и комбинирано игрище за волейбол и баскетбол.

Общата цел на проекта да се подобрят условията за живот, привлекателността и възможностите на населените места, чрез развитие на туризъм, задържане на младите и предприемчиви жители на общината. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони / ПРСР / за периода 2014-2020 г.