При гръмотевична буря, избягвайте говоренето по телефона, стоенето на балкона, по покривите на високи сгради или стоенето до прозореца.

Дори сърфирането в Интернет е опасно. Не се къпете и не стойте до контактите и железните предмети, на открито или в дома ви.

Мълнията може да порази на разстояние от 30 км. Светкавицата има силата да убие жителите на цял жилищен блок.

Ето няколко съвета от meteobalkans.com:

– При буря, първото нещо, което трябва да направите, е да се скриете в закрито помещение, където вероятността да падне мълния е много малка.
– За всеки случай изключете всички възможни електроуреди от контактите, както и антените от телевизора.
– Не се дръжте за метални предмети – мълнията се привлича от метала.
– Стойте далеч от прозорците, особено ако дограмата е алуминиева.
– При мълнии избягвайте контакт с мобилни телефони.

Ако пък бурята ви застигне навън:

– Не заставайте близо до самотни дървета и скали.
– Не стойте до високи сгради, кули, паметници и т.н.
– Ако плувате, веднага излезте от водата – водата е проводник.
– Дръжте поне на 20 метра от себе си всички метални предмети – широки метални бижута, риболовни пръчки.
– Не отваряйте чадър заради многото метални детайли по него.
– Бъдете изключително внимателни, ако сте близо до електрически линии, въздушни кабели, жп релси, простори.
– Ако сте на място, където няма къде да се скриете, трябва да приклекнете, да хванете глезените си с ръце, така че ръцете да не опират почвата. Главата да е наведена надолу. Това се прави, за да може при евентуално пряко падение на мълния върху нас, тя да мине по най-малкото съпротивление и да има най-малко поражение върху нас.
– Ако откриете ров или дупка, легнете в нея, за да се предпазите.
– Подходящи места за подслоняване са и дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре във входа на пещерата и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни.
– Може да се скриете и под мостове, но далеч от течаща вода.
– Стойте далеч от едри домашни животни – коне, крави, волове. Вероятността да ги удари мълния е по-голяма, отколкото при хората.
– Ако сте в колата си, останете в нея, затворете прозорците. Въпреки че автомобилът е от метал, ако го удари гръм, електричеството ще обтече около метала, но и около тялото ви и ще отиде в земята.

За следене на светкавиците:
https://map.blitzortung.org

Най-опасното за нас явление е кълбовидната мълния, тя все още не е добре изучена.

Основните трудности при изучаване на това явление са липсата на техника, с която то да се възпроизведе в лабораторни условия. При отсъствие на възпроизводими експериментални данни, цялата информация се основава на разкази на очевидци или в

редки случаи на фотоматериали.

Интересно е поведението на кълбовидната мълния. Най-често тя се движи хоризонтално на около метър над земята и хаотично променя посоката. В някои случаи може да е неподвижна, или пък да възникне на голяма височина. По-рядко се движи вертикално. Проявява тенденцията да влиза в помещения и да се промъква и през най-малките отверстия. Често е съпроводена със звукови ефекти, а от краищата си изпуска искри.

При среща с кълбовидна мълния не бива да се извършват никакви движения, защото тя следва създаденото въздушно течение, и може да последва човек, особено ако се опитва да избяга.

Не трябва да се докосва с каквито и да било предмети, защото има опасност да се самовзриви, да нарани и дори да убие хора в близост до нея. Ако изходът е близо, трябва бавно да се излезе и да се затвори вратата. Ако мълнията се насочи към човек, той трябва незабавно да легне по корем на земята и да сложи ръцете си на тила. Като предпазна мярка от кълбовидна мълния трябва да се затварят всички врати и прозорци на жилищата, но понякога това не я спира да се промъкне вътре. Препоръчително е да се изключат всички електроуреди, защото понякога тя се придвижва покрай електроразпределителната мрежа.

Може да преминава през прозорци или други обекти без да остави каквито и да било следи. Понякога се появява в групи, като отделните кълба се движат успоредно и менят цвета си или изчезват, а след това се появяват на други места. В редки случаи една кълбовидна мълния може да се разпадне на две по-малки сфери, или пък две да се обединят в една по-голяма.

Има хора, които са срещали феномена неведнъж, а други въобще не са го и виждали.