Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изработването на технически проекти, по които след това ще се ремонтират 70 км републикански пътища.

Ще се подготвят проекти за рехабилитацията на близо 17 км от Златишкия проход – път II-37, 33 км от третокласния път Копривщица – Стрелча и 20 км от път Подгоре – гара Макреш. Индикативната стойност на поръчката е 893 200 лв. без ДДС.

Поръчката е разделена на три обособени позиции, като пътят към Стрелча е първата от тях.

Обособена позиция №1 е за изготвяне на технически проект на рехабилитацията на близо 33 км от път ІIІ-606 Копривщица – Стрелча. Участъкът започва от кръстовището с Подбалканския път I-6 София – Бургас /при км 0/, преминава през Копривщица и завършва в началото на гр. Стрелча /при км 32+850/.

Отсечката е в областите Софийска и Пазарджик. Трасето на пътя включва 6 големи съоръжения – по един мост над реките Топлика и Въртопска и 4 моста над река Тополница. Индикативната стойност за изготвяне на техническия проект е 317 200 лв. без ДДС.