23 задачи трябваше да решат днес всички седмокласници, които се явиха на „малка матура“ по математика. Изпитът премина със засилени мерки за сигурност. Той започна в девет часа сутринта, а дали децата са се справили успешно можете да проверите сега.

НВО се състоя в два модула. Първият е 60 минути. В него има 20 задачи, които децата попълват във фиш за отговори. Вторият е 90-минутен, при който децата работят върху три задачи. Времетраенето на целия изпит бе 150 минути, като имаше и деца, които се справиха далеч преди края на този срок.

Балът за прием след 7 клас за МГ“Константин Величков“ – Пазарджик се определя като сума от точки от НВО и преобразувани към точки две от оценките от свидетелството за основно образование (6 – 50т.     5 – 39т.     4 – 26т.     3 – 15т.):

точките от НВО по БЕЛдо 100 точки
утроените точки от НВО по Математикадо 300 точки
преобразувана в точки оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образованиедо 50 точки
преобразувана в точки оценка по Биология (за профил Природни науки)
или по Математика (за останалите профили) от свидетелството за основно образование
до 50 точки
общо максимум500 точки