ПРИЕМ 2020-2021 година

След VII клас – дневна форма на обучение

Професия: “Биотехнолог”

Специалност: “Технология в биопроизводствата”

Професионална квалификация – трета степен

Срок на обучение: 5 години

ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Професия: “Лаборант”

Специалност: “Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства”

Професионална квалификация – трета степен

Срок на обучение: 5 години

ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Професия: “Икономист-информатик”             

Специалност: “Икономическа информатика”

Професионална квалификация – трета степен

Срок на обучение: 5 години

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професия: “Ресторантьор”

Специалност: “Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”

Професионална квалификация – трета степен

Срок на обучение: 5 години

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03 – 07.07.2020 г.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране до 16.07.2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07. – 27.07.2020 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес: гр. Пещера – 4550, ул. „Свети Константин“ №54,

Тел: 0350/6-21-35;