В 18,00 часа тази вечер бе даден старт на строителните дейности по програмата за саниране на малки многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“. Церемонията се състоя на на бул. „България“ №42 в Пазарджик, в присъствието на кмета Тодор Попов, общинари и гражданите, които ще ползват в най-скоро време придобивката.

Най-възрастната обитателка на сградата баба Ленче поля вода, за да върви „по мед и масло“ начинанието.

Кметът Тодор Попов поздрави живущите в сградата, като им обеща в кратък срок да се радват на новата дограма и фасада, както и покрива на сградата. Той се извини за бъдещите неудобства, които са неминуеми докато тече реновирането на сградата, но в крайна сметка това е за благото на всички.

Най-добрата новина обаче е, че има изгледи от следващата година програмата за санирането и на големи сгради да продължи. 76 проекта от Пазарджик по Националната програма са одобрени и чакат финансиране.

Мерките   за енергийна ефективност на сградата  на бул. „България“ №№ 38, 40, 42 са на стойност 286 446,22  лв. без ДДС като строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени от   „ТОРИС БГ” ЕООД, гр. Пазарджик за срок от 30 дни от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво (образец № 2 към НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Дейностите по упражняване на строителен надзор ще се изпълняват от ДЗЗД „ЕКО КОНСУЛТИНГ”, гр. Пловдив.

Община Пазарджик изпълнява два проекта за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик на обща стойност 7 330 450,67 лв. Финансирането е от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектите предвиждат по отношение на 35 многофамилни жилищни сгради да бъдат извършени дейности, свързани с внедряване на  енергоспестяващи мерки, които  водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.