Общинските съветници ще разискват днес промяна в Наредбата за гробищните паркове, която касае наследници, получили наследство, но оставили общината да извърши служебно погребение на близките им.

Поради ред причини такъв казус до момента не е стоял на дневен ред в нашата община, но напоследък са зачестили случаите, в които се налага да бъдат погребвани самотни хора, чийто наследници са извън страната или в други краища на България. Те не са се върнали, за да изпратят своите роднини в последния им път, но след това се явяват, за да търсят ползите от наследството си.

Промяната ще задължава хората, именно при такава ситуация, да възстановяват направените от общината разходи за служебно погребение, преди да получат документите, които общината им дължи, за да направят прехвърляне или продажба на имотите на починалите.