Излязоха резултатите от Националното външно оценяване за седми клас по български език и литература и математика. Резултатите от изпитите можете да видите в линка:

https://priem.mon.bg/

Как се формира балът

Всяко училище определя по своя преценка начина, по който се образува балът за кандидатстване в отделните паралелки.
Максималният може да бъде 500 точки, като една от оценките от изпитите се удвоява или утроява. Другите точки идват от балообразуващите предмети, които се избират от самото училище. Важат само оценките от 7-ми клас. За Националната природо-математическа гимназия, в които се изискват положени изпити по други предмети – география, физика, химия, за бала се взимат точките от участия в областен кръг на олимпиадите по съответните предмети. Някои специализирани училища – като Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), училищата по изкуствата и спортните училища, организират отделни изпити за кандидатстване.

Подаването на документите за участие в приема в гимназиите ще е от 3 до 5 юли. Резултатите от първото класиране трябва бъдат обявени до 11 юли, а от второто класиране до 18 юли. Обявяването на незаетите места след втори етап на класиране ще бъде на 23 юли.

http://pzdnes.com/2018/05/21/%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%bb%d0%b5/