Снимка: Йовчо Йонков

Смоци, змии и гущери щъкат в двора на необитаема къща в Брацигово. Тя се намира на ул. „Васил Левски“ и е в непо средствена близост до бившия дом за деца „Ана Гиздова“.

Съседи на имота твърдят, че заради това, че е изоставен в двора му се е образувала горичка от шубраци и дървета. Къщата се руши от тридесет години насам, когато са починали собствениците им.

По-възрастни брациговци разказват, че те са преселници и не са имали собствени деца. Вероятно имотът има наследници, но те не се интересуват от съдбата на двора и къщата.

Съседите апелират общината да вземе отношение по въпроса, за да няма пострадали от ухапвания.

„Знам, че е частен имот и никой няма право да се намесва на собствениците но,доколкото знаем има живи наследници на титулярите някъде из България. Един мисля в Бургас а друг накъде по на юг, има лостове общината да сигнализира и принуди насредниците да си почистват наследеният имот или да го продадат! Моля, обърнете сериозно внимание на сигнала до като не е ухапан накой!“ – пише Йовчо Йонков.