Гигантско пано с лика на Климент Охридски и българската азбука изписа художникът – учител Георги Риков на фасадата на едноименното основно училище в Пазарджик.

Вчера то бе тържествено открито, а повод за създаването му е 110-годишнината на училището. Стенописът е дарение на школото, което е сред най-реномираните в Пазарджик. Сградата пази и произведения на известния художник Васил Петров.