Станаха ясни резултатите от гласуването в европарламента на пакета Мобилност. Евродепутатите са подкрепили ревизираните правила за условията на труд на водачите без никакви изменения.

И трите правни акта, приети от министрите на ЕС през април 2020 г. са минали без да бъдат зачетени предлаганите изменения от българските евродепутати, става ясно от съобщение на институцията.

Политическото споразумение със Съвета беше постигнато през декември 2019 г. Приетите правила ще влязат в сила след публикуването им в Официалния вестник на ЕС през следващите седмици.

Поправките касаят три основни промени, целящи да „осигурят по-добри условия за почивка на водачите и да им помогнат да прекарат повече време у дома „. Според евродепутатите пакетът ще позволи и „по-справедлива конкуренция и борба с незаконните практики“. Ревизирани са правила за командироването на водачи, времето на водачите за управление на превозното средство и за почивка, както и по-доброто прилагане на правилата за каботаж (т.е. за превоз на стоки, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка).

Предприятията ще трябва да организират разписанията си по такъв начин, че водачите в международния товарен транспорт да имат възможност да се прибират у дома на редовни интервали (на всеки три или четири седмици в зависимост от работния график). Редовната седмична почивка не може да бъде ползвана в кабината на превозното средство.

Ако тази почивка се ползва извън дома, то настаняването трябва да бъде платено от компанията. Тахографите на превозните средства ще се използват за регистрация на преминаването на граници, с цел борба с измамите. С цел предотвратяване на системния каботаж, ще се въведе „срок на прекъсване“ от четири дни преди извършването на по-нататъшни каботажни операции в рамките на същата държава със същото превозно средство.

За справяне с проблема с т. нар. фирми „пощенски кутии“, транспортните дружества ще трябва да докажат, че извършват значителна част от дейностите си в държавата на регистрация. Новите правила също ще изискват връщането на камионите в държавата на оперативния център на компанията на всеки осем седмици.

Леките търговски превозни средства над 2,5 тона също ще трябва да отговарят на нормите на ЕС за транспортни оператори, включително оборудването на микробусите с тахограф. Новите правила ще осигурят единна, ясна правна рамка с цел предотвратяване на различни национални подходи при заплащането на водачите.

Правилата за командироване ще се прилагат за каботажните и трансграничните транспортни операции, с изключение на транзит, двустранните операции и двустранните операции с две допълнителни операции по товарене или разтоварване.

Правилата относно командироването ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт. Правилата относно времето за почивка, което включва прибирането на превозвачите, ще се прилагат 20 дни след публикуването на акта.

Правилата относно връщането на камионите и други промени в правилата за достъпа до пазара ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на акта относно достъпа до пазара. Позицията на българските евродепутати, изразена неведнъж, е че в следващата година и половина ще се положат усилия за коригиране на тези норми.

За България най-спорни са правилата, свързани със задължително връщане на товарните камиони в страната на всеки 8 седмици и на шофьорите на всеки четири седмици. Българските евродепутати настояват водачите сами да определят – къде да прекарват задължителната си почивка.