На тържествена церемония днес 31 новоизбрани съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, за мандат 2020-2024 година, положиха клетва в зала „Маестро Георги Атанасов“. 23-ма от съдебните заседатели са представители на община Пазарджик, а останалите са от различни общини на територията на областта.

Събитието се състоя пред Общото събрание на съдиите. Присъства зам.-председателят на Окръжен съд – Пазарджик Александър Александров и много магистрати. Тържествената церемония започна с подписването на клетвен лист и полагането на тържествена клетва на новите съдебни заседатели. Техният мандат е четири годишен.

Те са избрани на заседание на Общински съвет Пазарджик, а списъкът е утвърден от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.

Част от встъпилите в длъжност днес заседатели са избрани за втори мандат.

Всички се заклеха в името на народа да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, справедливи, обективни и да спазват тайната на съвещанието.

Заместник – административният ръководител на Окръжен съд Пазарджик съдия Александров поздрави съдебните заседатели с отговорността и сериозния ангажимент, който са поели пред обществотоуспешен мандат, а съдия Ирина Джунева ги запозна с част от задълженията им в последвалото четири часово обучение.

Съдебните заседатели са представители на обществеността в съдебното заседание по наказателни дела в първа инстанция. Когато делото е за престъпление, за което се предвижда наказание повече от 5 г. лишаване от свобода. Тогава съставът на съда включва един съдия и двама съдебни заседатели.

Когато за престъплението е предвидено наказание не по-малко от 15 г. лишаване от свобода или друго по – тежко наказание, изискването е за  двама съдии и трима съдебни заседатели.

За всеки съдебен състав чрез жребий се определят основни и резервни съдебни заседатели. 

Съдебният състав събира предоставените от страните доказателства, като преценява допустимостта и относителността им към спора. След приключване на делото, съдът постановява решение или присъда, съобразено и гласа на съдебните заседатели. Всеки съдебен заседател има еднакви права и задължения  със съдиите, като се изказва и гласува преди тях.