Заседание на Отрасловия съвет към МОН се е провело днес, съобщи директорът на ПГХТВ „Атанас Ченгелев“ – Пещера Славия Златанова. Взети са две решения, като първото от тях е новата Учебна година ще започне присъствено за всички класове и ученици, а атестацията на педагогическите специалисти ще бъде отложена и обвързана с инспектирането, но не по-рано от 2021-2022година.