Преговори за подписването на Анекс към Общинския колективен трудов договор се проведоха вчера, в Пазарджик. В събитието взеха участие социалните партньори в отрасъл „Образование“, съобщи синдикалистът Димитър Хаджидимитров.

„Домакин на работната среща за тези преговори беше община Пазарджик в лицето на г-жа Гергана Табакова – Директор на Дирекция Образование и култура. В преговорния кръг взеха участие Г-н Валери Стоянов – председател на работодателската организация в системата на общинското образование, г-жа Гина Кръстанова – лидер на СБУ към КНСБ – Пазарджик и аз, в качеството ми на председател на РСО към КТ „ПОДКРЕПА“ – Пазарджик. Срещата премина делово и спокойно, предстои нов кръг преговори в най-скоро време.“ – каза още Хаджидимитров.

Анексът ще договори увеличение на платения годишен отпуск на педагогическите специалисти на територията на община Пазарджик в контекста на Ковид кризата.