Ваня Стефанова, началник – отдел „Просвета и култура“ Община Брацигово

Дякон Игнатий „Историята ни няма да прикачи заслугите ми на другиму“, казва Апостолът на българската свобода Васил Левски.

Днес – 183 години от неговото рождение, тези думи са все така верни, а образът и делото на Апостола заемат почетно място в пантеона на героите, които всеки българин носи в сърцето си.

На 17 юли 2020 година Общинска администрация – Брацигово, Общински съвет – Брацигово, НЧ „Васил Петлешков-1874“ и Градски исторически музей – Брацигово в едно с признателни граждани поднесоха цветя на признателност пред паметника на Апостола в града на ул.“Васил Петлешков“.

ЛЕВСКИ

Дамян Дамянов

Гледам те отсреща на портрета –

образ земен, най-обикновен.

Русо карловско момче, което

бих могъл да срещна всеки ден.

Нищо гениално. Нищо дръзко!

… Просто благ съвременен човек.

Само старомодната ти връзка

е от оня, миналия век.

Само двете ти очи големи,

прегорили тънкия портрет,

прегорили мрак, пространство,

време, гледат два-три века по-напред.

Нищо друго. Тъй обикновен си.

Само по едната простота си

приличаш ти със всички гении.

Като тях минаваш през света.

И защото ходиш все предрешен,

незабележим и тъй голям, мисля си,

че всеки миг те срещам,

без дори да те позная сам.