Галина Стоянова е е новият секретар на Община Пещера.

Галина Стоянова е завършила висше образование в Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. В Община Пещера работи месец септември 1998 г. От 2009 до 2011 година работи в системата за закрила на детето в Агенцията за социално подпомагане.

До настоящия момент работи като директор на Дирекция за хуманитарни дейности в Общинска администрация.

Омъжена, с едно дете.