Ваня СТЕФАНОВА, Община Брацигово

В един от светлите летни дни – денят на св.Панталеймон в брациговското село Бяга се постави ново начало. Проектът, чиято първа копка бе направена днес, е за спортна площадка, на която ще бъде изградено игрище за минифутбол.

На символичния ритуал присъстваха кметът на община Брацигово – Надежда Казакова, директорът на областна дирекция към Държавен фонд „Земеделие“ – Валентина Вълева, представители на фирмата изпълнител „Братя Пашкулеви“ и на фирмата за надзор, както и общински съветници и граждани. Водосвет за успешно начало отслужи отец Иван Каменаров.

Под лъчите на жаркото юлско слънце свещеникът произнесе свети думи за добронамереното угодно дело, което продължава усилията на местната власт за подобряване на селищната инфраструктура. След „…На многая лета…“ бе направена първата копка и счупена бутилка пенливо вино за берекет.

Теренът за благоустрояване е с площ 3960 м2, а размерът на самото игрище 40/20 м. По периметъра се предвижда изграждане на зона за сигурност, като ще бъде издигната ограда с височина 2 метра. Зоната на игралното поле ще е с тревна настилка, ограничена с градински бордюри. За цялото поле ще бъде осигурен достъп на линейка за спешна медицинска помощ.

Усилията на община Брацигово са насочени трайно към подобряване на местната инфраструктура и спортна база.Това е поредният проект, който се осъществява в село Бяга за изграждане на спортни и детски площадки.Само преди няколко години бяжани се сдобиха със съвременна спортна зала, реновирана и доизградена отново по проект към Държавен фонд „Земеделие“, както и бе обновен местния стадион „Георги Михайлов – Бунара“.

А тази година и ПУДООС им предостави 10 000 лева за изграждането на детска площадка. С реализацията на дейностите по новия проект се цели подобряване качеството на живот на населението на село Бяга, чрез изграждане на модерна спортна инфраструктура, и насърчаване на социалното приобщаване с предоставяне на равен достъп до новоизградената спортна база на всички социални групи, както и подобряване на здравния статус на населението.