Психологът и психотерапевт Евгения Загорска ще извършва психологически консултации, психотерапия, игрови терапии, оценка на когнитивни процеси, психодиагностична оценка и експертно становище за ТЕЛК в МЦ-Панагюрище.

Графикът ѝ през месец август е:

  • 1 август (събота) от 10:00 часа;
  • 8 август (събота) от 10:00 часа;
  • 15 август (събота) от 10:00 часа;
  • 22 август (събота) от 10:00 часа.

Телефон за записване на час: 0357/88 581

Областите на експертност на Евгения Загорска са – тревожност и страхове; депресивни разстройства; травми при раздяла и загуба; панически разстройства; психосоматични проблеми; кризисна интервенция; зависимости; стрес и бърнаут; ранно детско развитие; детско-юношеска проблематика; водене на групи.

Консултациите ще се провеждат при спазване на необходимите противоепидемични мерки.