С близо седем и половина милиона лева ще бъдат обновени жилищата на над 400 семейства от Пазарджик, разположени в общо 40 жилищни сгради.

Това става възможно благодарение на изпълнението на два проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“, по които работи Община Пазарджик.

Те бяха представени днес от Секретаря на Общината Румен Кожухаров.

Първият етап вече започна и по него мерки за енергийна ефективност се изпълняват в 13 многофамилни жилищни сгради в областния център, в които живеят 191 домакинства.

Строителните дейности включват подмяна на дограма, топлоизолиране, ремонт на покривите и други дейности, свързани с мерките за повишаване на енергийната ефективност. На някои места е планирано и подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, с което да се осигурят по-добри условия за живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Целта е ремонтираните жилищни сгради да достигнат най-малко клас на енергопотребление “С“, коментира Кожухаров и подчерта, че с изпълнението на проектите се предвижда и екологичен ефект, а именно намаляване на потреблението с до 11 500 мегавата и с над 2 500 тона на вредните емисии.

Първият проект е на стойност близо 3 милиона и 700 хиляди лева, а вторият три милиона шестотин трийсет и седем хиляди лева. Румен Кожухаров обяви още, че се очаква строителните дейности да приключат предсрочно и до края на есента ремонтните дейности и в 40 многофамилни жилищни сгради да са финализирани, след което през зимните месеци администрацията ще е ангажирана предимно с оформянето на документите, които се изискват от Програмата.

Одобрените жилищни сгради, в които ще се реализира проекта са:

Ул.“Цар Асен“27, 50 и ул.“Цар Симеон“24,

Ул.“Стефан Захариев“ 22А, 24

Ул.“Георги Брегов“2

Ул.“Свобода“15

Ул.“Марин Дринов“9 Ул.“Христо Ботев“1А

Бул. “България“4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 38, 40, 42, 43, 45

Ул.“Димитър Греков“74.

Бул. “Княгиня Мария Луиза“ 117, 119, 121, 123

Ул.“Ал. Стамболийски“ 43Аи Б, 66, 68, 70

Ул.“Хаджи Рашко Хаджиилиев“ 14, 24

Ул. „Йордан Ненов“7 Ул.“Найден Геров“7, 10

Ул. „Княз Бориз I“ 33 и ул.“Кесарий Попвасилев“2

Ул.“Никола Вапцаров“12,14

Ул.“Ованес Соваджиян“38

Ул.“Княз Александър Батемберг“ 20, 22

Ул. „Сан Стефано“ 18А и Б

Ул. „Тодор Каблешков“ 20, 22

Ул. „Белмекен“3, 3А

Ул. „Освобождение“8

Ул. „Кочо Честименски“ 22

Ул.“Стоян Бакърджиев“ 10, 12

Ул.“ Стоян Михайловски“ 9, 9А

Ул. „Запрян Цоков“ 26