През изминалия месец юли болните от коронавирус, които са лекувани в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик, са 56. Броят на пациентите всеки месец се увеличава, а пандемията се оказа по-тежка и по-продължителна от очакванията. МБАЛ-Пазарджик приема и лекува най-много болни от COVID-19 и без съмнение негативното въздействие върху финансовото състояние на болницата ще продължи, коментира изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Красимир Темнилов.

-Колко болни с коронавирус са преминали през болницата през изминалите месеци?

-Тенденцията е за нарастване на броя на болните от края на месец март до момента. Над 130 са вече пациентите с коронавирус, които са лекувани в болницата. Докато през месец април сме приели 11 болни, то през месец юли пациентите с коронавирусна инфекция в Инфекциозно отделение достигнаха до 56 и този месец се оказва най-натоварен.

-Какви са финансовите последици за болницата от пандемията?

-Пандемията се оказа по-тежка и по-продължителна от очакванията, което доведе до значително голям спад на приходите, отлив на пациенти и увеличение на разходите в сравнение с прогнозираното. Сравнителните отчетни данни за първите 6 месеца на 2019 и 2020г. показват, че преминалите болни са с 2192-ма по-малко от миналата година. 10 890 са пациентите, лекувани в болницата през 2019г., а 8688 през тази година. Това доведе и до по-ниски приходи за лечебното заведение. За периода на второто тримесечие на 2020г. броят на преминалите болни в МБАЛ-Пазарджик е 3795. Спрямо същия период на 2019г., когато са били 5430-ма или с 1635 по-малко. Използваемостта на леглата спрямо предходната година е намаляла с 20,55%. По време на извънредното положение бяха забранени плановите хоспитализации, а след него пък много болни се страхуват да постъпват на лечение в болницата заради опасения от заразяване с коронавирус.

-За какво харчи най-много средства в момента болницата?

-Разходите за лични предпазни средства само за три месеца са над 220 хиляди, а за лекарства- над 330 хиляди лева. За закупуване на апаратура са отделени над 402 хиляди лева. Най-скъпият, но изключително необходим апарат, който закупихме, е за Ангиографска лаборатория. Той е на стойност 84 хил. лв, но дава възможност за по-точна диагностика преди коронарографии. Ремонти на стойност над 62 хиляди лева бяха направени в 7 отделения. От голяма помощ бяха и даренията на лични предпазни средства и апаратура, които получихме от граждани и фирми. Без тяхната подкрепа нямаше да се справим в най-трудните моменти. Имаме и запаси от предпазни средства за над 140 хиляди лева.

-Как ще продължи да работи болницата при това положение?

-Доста трудно, защото продължаваме да работим в условия на несигурност. Не можем да прогнозираме как ще продължи да се развива пандемията. Очакванията бяха, че през лятото разпространението на вируса ще намалее, а дори и ще изчезне. В началото на август виждаме, че това не само не се случва, а и никой не може да каже какво ни очаква през следващите месеци, когато към коронавируса ще се добавят и случаите на респираторни инфекции.

МБАЛ– Пазарджик приема и лекува най-много болни от коронавирус и без съмнение негативното въздействие върху финансовото състояние на болницата ще продължи. Това обаче не означава, че ще инвестираме само в предпазни средства и лекарства. Продължаваме да търсим възможности за закупуване на апаратура, както със средства на болницата, така и чрез финансиране от държавата.

Направили сме и конкретни искания към Министерството на здравеопазването. Има апарати, които са изключително необходими за нуждите на Неонатология, АГО и Кардиология. Няма как да се справим сами, защото се касае за скъпа апаратура. 1 млн.лв. струва нов ангиографски апарат, какъвто трябва да се осигури за Катетаризационната лаборатория на болницата, защото е един от основните. Наличният апарат, с който разполагаме вече е спрян от сервизно обслужване на фирмата-производител и често се налагат скъпи и дълги ремонти. Не на последно място търсим и начини за привличане на нови специалисти, които да работят в болницата, както и да запазим чрез финансово стимулиране кадрите, с които разполагаме.

Цялото интервю с изпълнителния директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов може да прочетете на интернет страницата на болницата.