С нови рехабилитационни уреди и пособия се снабди Дневния център за деца и младежи с увреждания в гр.Сърница благодарение на благородната постъпка на служител от Общинска администрация Сърница, съобщи кметът Неби Бозов.

През 2016г. швейцарската фондация „Солидарна Швейцария – Източна Европа” в сътрудничество с местна болница от Швейцария дари на Община Сърница медицинско обзавеждане, представляващо помощни уреди за придвижване и болнично обзавеждане. Помощните уреди бяха предоставени на нуждаещите се лица още тогава, но част от болничното обзавеждане остана за стопанисване от общината.

Миналата година се извърши основен ремонт на сградата, в което то се помещаваше, като при преместването на мебелите в един от тях бе открита от нашият колега Мехмед Бозов немалка сума пари – около 4500 швейцарски франка или малко над 8000 лева, за което откритие той незабавно ме уведоми.

След консултация с швейцарската фондация и болницата-дарител се оказа, че не е правено запитване за изгубена парична сума при тях. И по тяхна молба бе решено същата да се използва за обществено значима кауза, свързана с предоставяне на социални услуги в нашата община.

Предвид необходимостта от уреди и пособия за рехабилитация на Дневния център за деца и младежи с увреждания в гр.Сърница, се закупиха такива, които ще бъдат от изключителна помощ на персонала на социалното заведение за извършване на процедури и упражнения от потребителите му. Закупени са 20 различни уреди и пособия от най-висок клас.

Благодарение на благородната и достойна за уважение постъпка на моя служител Мехмед Бозов децата, посещаващи дневния център, ще могат да получат по-добри и адекватни грижи. Такива дела трябва да бъдат за пример на нашето общество и да ни напомнят, че само с общи усилия и безкористни цели можем да постигаме големи успехи.

От името на ръководството на Дневния център за деца и младежи с увреждания в гр.Сърница и на потребителите на социалната услуга изказвам благодарност към Мехмед за честността и отговорността му! – допълни градоначалникът Неби Бозов.