Димитър Хаджидимитров – председател на РСО Пазарджик

По решение на ръководството на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” Димитър Хаджидимитров взе участие в работна среща – дискусия в МОН на тема:

„Начало на учебната година- проблеми, предложения, решения”

Работната среща се състоя на 21.08.2020 г. и бе водена от министър Красимир Вълчев в продължение на около 3 ч. и половина. В нея взеха участие още групата на привържениците на присъствената форма, а именно – представители на родителска организация, две синдикални ръководителки от СБУ, експерт Георгиев по БЕЛ от РУО – София, представител на СДСНП, директори на дирекции в МОН, юрист на министерството.

От страна на желаещите неограничен свободен избор на формата на обучение от родителите, групата се ръководеше от т.н. експерт по управление на кризи и начален учител Петър Велков – млад и амбициозен общественик, две майки с хронични заболявания, една адвокатка по човешки права, психолог, доктор Василев – кардиолог и ръководител на кардиологично отделение в болница с К19 пациенти.

Дискусията премина много оживено, на места дори с леки пререкания и разгорещени спорове, вкл. и между юристите, но министър Вълчев умело водеше срещата, стремейки се да балансира позициите и да следи за спазване на добрия тон.

Като цяло се очерта следното:

Привържениците на свободния избор на дистанционно обучение, без наличие на медицински показания, представиха и защитиха тезата, че всички родители без изключение трябва да имат право на свободен избор на обучителната форма за времето на пандемията.

Другата група участници защитаваха позиция, че присъствената форма няма алтернатива на този етап, но са допустими „превключвания” към ДО при необходимост от карантиниране на отделен клас или цяло училище, като по медицински показания може предварително да се избира самостоятелна или индивидуална форма на обучение, съгласно постановките на ЗПУО, които действат към момента.

Най-общо се случи следното и се стигна до определени предложения:

Ще се даде възможност на родители и ученици за избор на самостоятелна или индивидуална форма на обучение за семейства, в които има и възрастни с хронични заболявания, предстоят евентуални промени в закона.

В Индивидуалната форма ще се даде възможност 50% от учебните часове да бъдат с преподаващ учител, но от синдикатите изразиха опасения за претоварване на работата на учителите.

Промяната в закона предвижда в иновативни училища да се комбинира до 20%  учене в електронна среда, както и деца по здравословни причини да могат до 30 дни да имат възможност да наблюдават учебния час онлайн при технологична възможност.

Самостоятелната и индивидуална форма могат да се прилагат по здравословни и семейни причини, както постановява законът, а дистанционната форма само за 5-12 клас. При тази форма ученици от различни училища могат да бъдат събирани в една обща група.

Като представител на Синдикат „Образование” и действащ учител, г-н Хаджидимитров изрази категоричното си несъгласие на този етап да се дава възможност за повсеместен и напълно свободен избор на формата на обучение от страна на всички родители, (нещо, което не се наблюдава в повечето страни на ЕС и дадох пример с Германия), тъй като това би довело до бързо изчерпване на материалните и финансови ресурси в делегираните, централни и местни бюджети, той изрази опасения за възможен феномен на масов отлив – напускане на системата от големи групи педагогически специалисти и/или възможни съкращения, а оттам и предизвикване на остра кадрова криза, поради прекомерно натоварване на работния режим на педагога, евентуални злоупотреби от страна на безотговорни родители също не биха могли да бъдат изключени, а като цяло и последваща невъзможност на организационната, физическата и технологична среда да понесат подобна пълна либерализация, в резултат на което – възможен частичен или пълен разпад на цялата образователна система.

Одобрено от всички участници бяха предложените от МОН евентуални законови промени, но синдикатите апелираха да не се прехвърля всичко, което хрумва на някои родителски общности относно безопасността на децата изцяло върху учителите и директорите, защото отново се остава с подобно впечатление след всичко казано и предложено на тази работна среща.

22.08.2020 г.

София