Селските лястовици пристигат в Европа в средата на април, прелитайки над 10 000 км от зимните си квартири в Южна Африка. Пътят им отнема около четири седмици като обикновено мъжките пристигат първи.

През май повечето от селските лястовици вече са започнали да гнездят. Появата на лястовиците от древни времена се празнува от хората като знак, че пролетта пристига.В ранния септември, селските лястовици са готови за есенната миграция – летят наоколо, неуморно ловят насекоми и често се събират по жиците.

Повечето птици отлитат на юг през септември, заедно с първите люпила малки, но някои остават и през октомври.Пътят до африканските зимни квартири отнема на селските лястовици около шест седмици. Лястовиците от различните части на Европа летят към Африка по различни въздушни пътища.

Повечето от нашите птици прелитат над Гърция и Западна Турция, пресичат Средиземно море и по долината на р. Нил и през Сахара продължават на юг, някои чак до Южна Африка.Лястовиците мигрират през деня, летейки сравнително ниско, а нощем почиват на големи ята върху тръстиките в блатата, по традиционни за тях места за почивка.

Тъй като се хранят с летящи насекоми, не е необходимо да трупат запаси от мазнини преди път, а си набавят храната по пътя. Въпреки това много от тях загиват от глад. Ако оцелеят, могат да живеят до 16 г.

Селските лястовици строят гнездата си от слюнка и кал. Най-често ги изграждат под стрехи и корнизи, а формата на гнездата им наподобява паница или купа.

Как да различим селската лястовица от черния бързолет?

Черният бързолет е  значително по-масивен от селската лястовица, крилата му са по-дълги, а на вид са сърповидни. Селската лястовица е с по-гъвкави крила, което се вижда добре, ако я наблюдаваме в полет. Опашката на лястовицата е значително по-дълга и по-дълбоко раздвоена.

Трябва също да помним, че бързолетите живеят най-често на рояци в градовете, докато селските лястовици обикновено гнездят поединично в селскостопанските сгради.

Как се различават младите от възрастните?

Младите селски лястовици са по-дребни и с по-къси опашки от техните родители. Ако живеете на село, най-вероятно ще намерите тяхно гнездо в старите сгради, под покриви или греди. Ако сте тихи и внимателни, може да станете свидетели на част от интересния живот на лястовичето семейство – може например да видите как възрастните хранят своите малки.

С какво се хранят?

Повечето летящи насекоми са любима храна на селските лястовици. Най-често ги ловят във въздуха, но се случва да ги хващат от растенията, от земята или от водната повърхност.

Лястовичите гнездаГнездата на селските лястовици обикновено са вътре в помещенията, а не отвън по прозорците. Често ги строят под мостове, под стрехи, греди и др. , като използват кал, глина, трева и слама. Прикрепени са към стените или гредите и са отворени в горната си част.

През зимата

През европейската зима, лястовиците са в зЗпадна Африка, като заемат пространства от екватора до най-южните части на континента.

Състояние на популацията в ЕвропаСелската лястовица е обикновен и често срещан вид със стабилна популация, но всяко посегателство върху тяхната среда може да доведе до изчезването им от нашия континент. Ето защо опазването на селските райони е много важно, за да запазим този красив птичи представител.