Информационен ден по проект „Да живеем без домашно насилие!“ ще се проведе на 18 септември в Лесичово. За участие са поканени представители на институции и организации, които имат отношение към темата.

В рамките на проекта са предвидени 3 информационни дни. Първият се проведе в Пещера в началото на месеца, а третият ще се проведе през октомври в Стрелча.

В програмата на събитието са включени три теми: Представяне на проекта, неговите цели, задачи и дейности; Домашното насилие сред потребителите на социални услуги – резултати от проучване в рамките на проекта; Домашното насилие по време на извънредното положение.

Информационният ден ще приключи с дискусия за взаимодействието на институциите по противодействие на домашното насилие.

Събитието се провежда със съдействието на Община Лесичово

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-160/08.06.2020 г., сключен с Министерство на правосъдието.