Община Пазарджик защити проект по Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги /ЦНСТДМ/ с/без увреждания от I до XII клас. Проектът се реализира от Дирекция “Социални дейности” чрез договор с Фонд “Социална закрила”.

Закупени са 15 броя таблети, 12 броя преносими компютри, две мултифункционални устройства, 5 рутера и е платена интернет такса до края на 2020 година. Оборудването ще подпомогне образователния процес на 27 деца и младежи на възраст от 9 до 18 години.

 „Реализирането на този проект ще обезпечи всеки един от вас с техническо средство – лаптоп или таблет, което да помогне на образователния процес. Искам нищо да не ви липсва, за да сте равнопоставени и да имате същите възможности като всички деца на вашата възраст“, каза кметът на община Пазарджик Тодор Попов, който лично раздаде устройствата  на децата от Центровете за настаняване от семеен тип, при спазване на всички противоепидемични мерки.

 В разговора с кмета децата се интересуваха дали ще могат да ползват техниката и за забавления. „Предимно ще се обучавате на тези лаптопи и таблети, но разбира се, трябва да има и баланс, най-важно е да ви бъдат полезни в учебния процес”, каза Тодор Попов. „Животът ви не е лесен, но вие се справяте изключително добре.

Искам да поднеса своето уважение и към целия екип, защото те работят и ви помагат, а оценката за едно общество е как се отнасяме към по-различните и към тези, които имат нужда от подкрепа”, заяви още кметът.