След впечатляващото начало на проекта „Кръстопът на минало и съвремие“, превърнал Антична крепост „Перистера” в  декор и сцена на Мелпомена, продължаваме да почитаме основните принципи на Културата в нашия град, за свобода на творчеството и отвореност към публиката, за насърчаване на междукултурния диалог, равнопоставеност на творците и изкуствата.

И както крепост „Перистера” съхранява паметта за непрекъснато възраждащия се живот и е свидетел на това през вековете, така и нашето поколение се опитва да сложи своя малък отпечатък – да изразим почитта си към Рок музиката. Така минало и съвремие ще съграждат бъдещето на Пещера!

Място на провеждане: Крепост „Перистера“, разположена на хълма „Св. Петка“ в  Пещера.  На 2 октомври Рок на крепостта с Мишо и Ицо, Прея и група Еридан.

Мисията на „Рок на крепостта”  е на обединител на хора със сходни възгледи, без да се поставят граници и да се вярва на предразсъдъци.