На 12 октомври 2020 г. (понеделник), от 14,00 часа, в с.Црънча, на западния край на военния полигон – Учебен център „Црънча“, област Пазарджик, на 100 м западно от портала, ще се раздадат 100 кубика дърва за огрев на крайно нуждаещи се семейства от селото.

Инициативата е на командването на Съвместното командване на
Специални операции – Пловдив /бившата 68-ма бригада Специални сили/.

Кметът на селото е направил списък и той, заедно с генерал-майор Явор Матеев, командир на военното формирование, ще ги раздадат на
записалите се около 50 семейства.