Община Брацигово започна днес новата работна седмица празнично, съобщи шефката на отдел „Просвета“ – Ваня Стефанова.

С пита, мед и сол бяха посрещнати всички служители на Общинска администрация – Брацигово по повод Деня на българската община. За да популяризират празника общинските служители организираха Ден на отворените врати за средношколците от местната гимназия.

Десетина млади момичета се потопиха в атмосферата на ежедневните общински дела. Някои имаха възможност да седнат на горещите столове на кмета, зам.-кмета и секретаря на Общината.

Запознаха се със специфичните дейности на звената Обща администрация и Специализирана администрация и работата на отделните експерти.

Днес местните власти в цялата страна честват своя празник за 22-ри път, след като през 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.

Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г. Глава 1, чл. 3 – “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.” През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.

Днес Община Брацигово е една от съставните общини на Област Пазарджик. Общината има 7 населени места с общо население под 10 000 жители, като самия град наброява около 4 000 души.

Всички, работещи в структурата на местното самоуправление, носят отговорността за решенията и действията пред жителите на Общината. Основното призвание е да се работи за подобряването условията на живот в нашата община, да се оправдават очакванията на нейните жители за по-добър и по-достоен живот. Само обединени от общата кауза може да се превърне община Брацигово в по-красиво, модерно и уютно място за живеене.