С Тържествена сесия в пленарната зала на Община Пазарджик, днес кметовете на населени места и общинските съветници отбелязаха Деня на българската община. С изпълнение на химна на Република България стартира тържествената проява, която е почит към традициите.

На 12 октомври 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият
„Закон за общините и градското управление”, който регламентира
устройството и дейността на местните органи на държавната власт в
Княжество България.

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня
на българската община да бъде на 12 октомври.

Оттогава за Деня на общината – 12 октомври, всяка година в България се организират различни по мащаб местни и национални инициативи. Целта е популяризиране дейността на местната власт, постигане по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

С изключително съдържателно слово се обърна кметът на Пазарджик – Тодор Попов, той подчерта значението на местното самоуправление за всеки жител на града и общината, а също така и значимостта на всеки гражданин за развитието на местната общност. „Стъпко по стъпка се развиваме и вървим, към това, което всички заедно желаем – да успяваме все повече и повече. “ – каза Тодор Попов. Той припомни, че през последните години Пазарджик и населените места са променили своя облик, запазили сме културните си традиции, върнали сме спортната слава на града, работили сме по изграждането на „невидимата инфраструктура“ – депото за отпадъци, системата за компостиране и сепариране на отпадъци, подмяна на водопреносна мрежа и много други.

Той благодари на администрацията на Община Пазарджик, която реализира решенията на общинските съветници, а също така и на всички свои политически опоненти, благодарение на които съветниците винаги са стигали до разумни и целесъобразни решения.

„Манталитетът на хората в града също се променя, това също е важно, макар да се случва бавно, но най-важното е младите хора да разберат, че животът им зависи от тяхната лична амбиция и интелект. Пътят по който вървим е правилният, на мен ми се иска да вървим по него още по-бързо, със самочувствие на базата на вече постигнатото. Най-важното е да надграждаме, всеки ден, всяка година.“ – каза още Попов. В заключение той заяви: “ Всички ние, които сме лидери, трябва да даваме с поведението си чувство на сигурност, спокойствие, общност и най-вече перспектива. „

Председателят на ОбС – Хари Хараламбиев съобщи, че са получени два поздравителни адреса по повод на празника. Те са изпратени от народната представителка Надя Клисурска и областния управител Стефан Мирев.

Съветниците бяха поздравени от предстедателите на основните групи в местния парламент – Тодор Тодоров от Коалиця „Новото време“, Найден Шопов от ГЕРБ и Лиляна Мърхова – Присадова от БСП.

Присъстващите в залата общинари бяха приятно изненадани и от появата на представителки на четири училища в града, които колективно оповестиха, че на 17 ноември, ще бъдат проведени избори за Младежки парламент в Пазарджик. Цветелина Ангелова от гимназия „Иван Аксаков“, Верда Хюсеин от СУ“Георги Брегов“, Евгения Абаджиева от ЕГ“Б.Брехт“ и Велина Петрова от ПГИМ поздравиха съветниците и пожелаха спорна работа на редовните заседания. Те припомниха историята на Деня на българската община и подариха копия на първия закон за общините, както и първият печат на общината в Пазарджик, предоставени им от Държавен архив.