През август 2020 г. в област Пазарджик са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 934, а на леглата – 4 314. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 14.3%, а на леглата в тях – с 4.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г. е 75 355, или с 8.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 9.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5.

През август 2020 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 95.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.3 и 18.3%.  

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Франция – 11.84%, следвани от Обединеното кралство – 8.5% и Германия – 8.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2020 г. в област Пазарджик се увеличават с 1.9% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 26 407. От всички пренощували лица 98.4% са българи, като по-голямата част от тях (78.3%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 435 като 93.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2020 г. е 57.9%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 67.8%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (34.8%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 2.2 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди намалението е с 4.6 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има увеличение с 1.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2020 г. достигат 3 656 253 лв., или с 8.5% по-малко в сравнение с август 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани – с 86.4% и увеличение от български – с 4.2%.