УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МЕДИЦИ,

Честит Ден на българския лекар!

В деня на св. Иван Рилски Чудотворец, Ви поздравявам за професионализма и хуманността, които са неизменна част от Вашата същност. Вие сте отдадени на медицината, а това е мисия – да  спасявате и давате шанс за живот.

Днес, Вие хората с бели престилки, сте изправени пред огромно предизвикателство. Повече от всякога Вашите безрезервност и отдаденост на човешкото здраве са тези, които ни вдъхват кураж в дните на изпитание.

Позволете ми да изразя своята подкрепа като кмет и личната си съпричастност към Вашата достойна професия. Поздравявам Вас и Вашите семейства и засвидетелствам благодарността на нашата общност към Вас!

 Пожелавам Ви сили да устоявате на трудностите в работата си, воля да надграждате и развивате уменията и капацитета си и твърдост в нелекия път на медика.

Бъдете здрави!

ТОДОР ПОПОВ             

Кмет на Община Пазарджик

19.10. 2020  г.