ОДК в Пазарджик спечели проект за създаване на съвременна образователна среда в областта на спорта. Той ще се финансира от Национална Програма на МОН „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”, модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“.

Проектът има за цел да повиши нивото и обезпечи развитието на 70 момичетата от мажоретен състав „Мистерия“ в Пазарджик чрез осигуряване на професионални условия за тренировки.  Реализирането на проект „Тренирай, Успявай и Побеждавай“  ще предостави професионални условия за провеждане на тренировъчния процес с децата и ще даде възможности за постигане на по-големи успехи, както и утвърждаване на град Пазарджик като център за развитие и популяризиране на мажоретния спорт в България.

Част от очакваните резултати са осигуряване на  професионален килим за провеждане на тренировките, който ще предпази 70 момичета от наранявания и травми, осигуряване на пом-пони и батон-флаг за провеждане на тренировки и участие в световни и европейски шампионати и нарастване броя на момичетата в мажоретен състав  „Мистерия“. Проектното предложение е  изключително важно за нас, за да можем да продължим по пътя на успеха като осигурим на децата от състав „Мистерия“ съвременни, безопасни и подходящия условия за тренировка.

Ще бъдат закупени професионален килим за художествена гимнастика, батони и  различни цветове пом-пони, както и специални шкафове за съхранението им. Общата стойност на финансовата помощ е 13, 581 лева. Изпълнението ще стартира с началото на новата учебна година в Детския комплекс  – 01.10.2020 г.