Европейската асоциация за радон (ERA) е избрала датата на рождения ден на Мария Кюри –  7 ноември за отбелязване на  „Европейски ден на радон“.

По данни на Световната здравна организация, радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и е причина за повече от 3 000 смъртни случая от белодробни заболявания всяка година.  

Този проблем е признат на международно ниво и през последните години, Европа провежда „Европейски ден на Радона“, с цел да повиши осведомеността на Европейските страни относно опасностите от радона.

Радонът е радиоактивен газ, без цвят, вкус и мирис. Концентрацията му в сградите е по-висока, отколкото на открито. Радонът присъства във въздуха на всички видове и типове сгради – стари и нови, с и без основи.

Референтното ниво на средногодишната обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради е 300 Bq/m3, съгласно българското законодателство.

Концентрацията му зависи от метеорологичните условия, честотата на проветряване на жилищните помещения, вида на отоплителните системи и др. 

Възможните мерки за намаляване на нивото на радон могат да бъдат:

  • Проветряване на помещенията трикратно за деня и провеждане на допълнително обследване при планирани бъдещи ремонтни дейности с цел предвиждане на мерки за трайно понижение на концентрацията, когато са установени максимални стойности от 300 до 400 Bq/m3.
  • Подобряване на вентилацията на подподовите пространства с технически средства, когато са установени максимални стойности от 400 до 500 Bq/m3.
  • Предприемане на мерки на активно понижаване на налягането под сградата и вентилиране на подподовите пространства, когато са установени максимални стойности над 500 Bq/m3.

Измерването е единствания начин да се установи обемната активност на радона.