Дванадесет улици в град Сърница вече са реконструирани, съобщиха от местната община. Това се случи по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, който се реализира по подписан договор с ДФ „Земеделие”: 21.05.2018 г. Стойността на проекта е 1 763 142.75 лв. без ДДС и 2 115 771.30 лв. с ДДС, съобщи кметът Неби Бозов.

Включените в проекта улици са – Дунав; Европа; Одрин; Римски път; Лале; Чатъма; Валтата; Гарвана; Родопи; Пролет; Пирин и Широка поляна. Строително – монтажни работи на улиците включва разваляне на съществуваща настилка и направа на насип, полагане на плътен асфалтобетон, полагане на неплътен асфалтобетон (биндер). Полагане на хоризонтална маркировка и пътни знаци.

За улица Одрин ще бъде направено линейно отводняване, ще се поставят стоманобетонови решетки; ще се коригират нивата на съществуващите шахти и ще се ревизират. Строително – монтажни работи на тротоарите включва разваляне на съществуваща или направа на изкоп за тротоар и полагане на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, полагане на трошен камък, полагане на цименто-пясъчен разтвор и полагане на бордюри.