40% от българите са на мнение, че коронавирусът е биологично оръжие, създадено с цел да се намали населението на земята, а над 880 хил. от сънародниците ни са на мнение, че чрез ваксината за коронавирус ще се поставят чипове в хората, с цел контрол над тях.

Това показва проучване на Тренд за конспиративните теории около заразата. 

Малко над половината (52%) от българите са на мнение, че коронавирусът е изкуствено създадена болест. За сравнение, този дял през месец юни е 43%, сочи още проучването.

Една четвърт или 25% са категорични, че ваксина има, но се крие, за да се разпространи още повече болестта и фармацевтичните компании да печелят повече.

935 хил. души (17%) са съгласни, че коронавирусът не съществува и че това е световна измама. Отчита се лек спад в споделящите това твърдение спрямо месец юни, когато делът е 23%.

53% от българите не са съгласни, че коронавирусът се разпространява чрез 5G технологията. Над половин милион българи или 10% обаче са съгласни с това твърдение.

Проучването е проведено през първата половина на ноември сред над 1000 пълнолетни българи.