Чета сега новина Добрата новина: 10 таблета дари семейство от Пещера на НУ“М.Каролиди“.

И ми дойде идеята да се преимува улица на този човек Михаил Каролиди.

През 1903 г. се случва забележително събите в образователното дело на гр. Пещера. Екатерина Пасарева дарява средства по волята на починалия й брат – Михаил Каролиди да се построи училище за най-малките в центъра на града.

Аз живея на улица Велико Търново и винаги съм се гордял с това.Но бих предпочел улицата да се преименува на този човек, дарил пари запострояването на училище, отколкото да носи название на град.На тази улица живеят 2 кооперации и 15 къщи народ.

Едва ли биха били против да се преименува на заслужил човек, вместо на един от 257 те града в България.

При почитане на този човек с улица в по-голям и даже областен град, повече хора биха разбрали и узнали в бъдеще за неговото дело.

Ще се радвам да запознаете кмета, общинските съветници и общественосттас тази инициатива, като пишещ човек.
И дела, и новини добри.

Николай Никленов, Пещера