Председателят на КНСБ – Пазарджик адвокат Александър Шопов зае мястото на починалия от коронавирус общински съветник, д-р Никола Пенчев, в постоянните комисии на Общинския съвет в Пазарджик. Това се случи след като на днешното редовно заседание на местния парламент бе прието предложението на общинския съветник Тодор Тодоров. Александър Шопов зае мястото на д-р Пенчев.

Сесията днес започна с едноминутно мълчание в памет на д-р Пенчев.

Така Александър Шопов вече е член на постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Той оглавява и става член на постоянна комисия „Здравеопазване, социална политика и дейности”.

Вече е председател и на Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми, на територията на община Пазарджик.

Заседанието на съветниците може да се гледа и в момента, тъй като се излъчва директно в youtube.com.

https://www.youtube.com/watch?v=uN70-yr2aC8&feature=emb_err_woyt