С тържествен водосвет отслужен от отец Борис стартира днешната официална церемония “Първа копка” на обект в изпълнението на Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Разширение на Пречиствателна станция за отпадни води за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор на гр. Пазарджик“.

Тя се състоя на площадката на Пречиствателна станция за отпадни води – Пазарджик.

„Щастлив съм, че продължаваме да изпълняваме нашите приоритети и продължаваме да разширяваме тези съоражения“. – каза кметът Тодор Попов. „През следващата година и половина ще бъде увеличен капацитетът на пречистващото съоръжение и водата, която се връща в река Луда Яна ще бъде напълно чиста. Радвам се, че предстои да включим още няколко населени места в нашата пречиствателна станция. От следващата година ще стартираме и канализацията в Ивайло и Главиница.“ – допълни Попов. „През следващия месец завършваме рекултивацията на старото сметище и ще открием новата сепарираща и компостираща инсталация. Другата година ще изградим и съоръжение за третиране на отпадъци“. – каза Тодор Попов.

Разширението предвижда  доставяне, монтиране и пускане в експлоатация на технологично и друго оборудване, свързано с процесите на пречистване на отпадъчните води и обработка на утайките, стана ясно по време на откриването.

Паралелно с това изпълнителят трябва да осигури работата на съществуващите пречиствателни съоръжения, да изгради и реконструира всички външни покрития, съществуващите пътища и озеленяване.

На финала трябва да свърже новите инсталации и съоръжения с вече съществуващите, да гарантира показателите за заустване и отстрани евентуално появилите се дефекти през следващата 1 година.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 18 месеца, общата стойност на договора е 6 989 704,43 лева без ДДС.