В община Пещера 1 декември е ден на траур в памет на инж. Николай Георгиев Атанасов – заместник-кмет на Община Пещера.

Със заповед на кмета на Община Пещера Йордан Младенов, на основание  чл.44, ал.1, т.1  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с отдаване на почит към инж. Атанасов,  националният и общински флагове на всички общински сгради и обществени места ще бъдат свалени наполовина.

Забранява се провеждането на публични тържества и радостни ритуали през траурния ден.