РБ „ Никола Фурнаджиев“ организират коледен конкурс по краснопис в ОУ „Л.Каравелов“ в Пазарджик. Съревнованието се провежда се по Училищната програма за насърчаване на четенето и преодоляване на неграмотността.

В състезанието имат право да участват ученици от ОУ “Л. Каравелов,“
които ще работят самостоятелно върху определен текст с коледна тематика. Текстът трябва да бъде преписан, като се спазват изучените правила за краснопис, правопис и пунктуация.

Не се допуска използване на коректор, изтриване и задраскване на букви или думи. Комисия в състав г-жа Чавдарова, г-жа Казакова и г-жа Теодора Ташкова ще извършва преглед, оценяване и класиране.

Резултатите ще бъдат обявени в четвъртък, 17 декември. Конкурсните работи на класираните ученици ще бъдат публикувани на следващия ден на сайта на училището, сайта на РБ“Н.Фурнаджиев“, както и във фейсбук страницата на училището.

За победителите са предвидени грамоти и награди:

За първо място – грамота и титла „Златно перо“
За второ място – грамота и титла „Сребърно перо“
За трето място – грамота и титла „Бронзово перо“
За всички останали – грамота за участие