Това подчерта кметът Тодор Попов при официалното откриване на инсталациите за сепариране и компостиране на отпадъци на територията на Регионалното депо край Пазарджик.

„Допреди 2 години тук, на една гола поляна се изхвърляха всички отпадъци и общо взето тровехме целия район години наред.  Днес имаме едно модерно депо, една модерна инсталация за сепариране и компостиране  и едно вече рекултивирано старо сметище. Неща, които преди 3 години ни беше трудно да си представим. Защото това са най-трудните проекти, които изискват усилията и професионалната работа на много хора. Защото зад всеки един успешен проект, а този безспорно е такъв, стои денонощният труд на хората.“, поясни Тодор Попов.

Той благодари на партньорите от МОСВ,  на проектантите, на изпълнителя, както и на областния управител Стефан Мирев и директора на РИОСВ Костадин Гешев за съдействието, като отбеляза, че без методическата помощ на специалистите от екоинспекцията би било трудно  приключването този толкова сложен и отговорен проект.

 „Много съм горд, че имахме възможността да работим по поредния проект с вас, и неслучайно вчера министърът каза, че дават община Пазарджик по отношение на тези два проекта за пример. Така че, скъпи приятели и съграждани, община Пазарджик е вече за пример в много сфери. Не само в спорта и културата, не само в инфраструктурата, но и в една от най-важните теми – екологията. Какъв въздух дишаме, каква почва имаме, как управляваме отпадъците си, всичко това говори за интелект, отговорност и професионализъм.

Затова съм горд, че в днешния ден откриваме поредната важна и безкрайно необходима част от трайното решаване на проблема с отпадъците в нашия регион. Да благодаря, разбира се, и на всички колеги кметове от останалите общини, които също съдействаха за реализирането на този проект.

Така че, преди Коледа ние откриваме поредния важен, полезен и голям обект на територията на нашата община.“, посочи Тодор Попов.

Областният управител Стефан Мирев подчерта, че днешното събитие е поредното доказателство за  доброто взаимодействие между местната и държавната власт, а резултатът е свързан с добруването на хората и подобряването на качеството на средата, в която живеем.

Проектът е на стойност близо 20 млн. лева и включва проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и рециклирането им в инсталации за компостиране.

Така общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Лесичово, Септември и  Белово вече отговарят на законовите изисквания за подготовка, повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и други подобни отпадъци от други източници за не по-малко от 50 на сто общото тегло.