Учениците от 1 до 4 клас се връщат в класните стаи на 4 януари, но останалите ще продължат да учат вкъщи пред компютъра.

Така ще е до края на януари съгласно заповед, която издаде в последния ден на миналата година просветният министър Красимир Вълчев. Учениците от 5 до 12 клас остават на обучение от домовете си до края на месец януари, е посочено в нея.

Обучението на учениците от 5. до 12. клас да се осъществява, доколкото и ако е възможно, в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Началниците на регионалните управления на образованието ще следят дали се спазва заповедта.