Предстоящата 2021 г. ще донесе на община Пещера реализация на множество инфраструктурни проекти, съобщи на пресконференция днес кметът Йордан Младенов. Във ветрилото от заложени цели, се отличават две големи – обновяването и почистването на коритото на Стара река, както и тотална промяна на трасето, което е на изхода на Пещера в посока Брацигово.

Припомняме, че броени дни преди Коледа от правителството отпусна 2.5 милиона лева.

С получената в началото на декември 2020 г. целева субсидия ще бъде ремонтирана и благоустроена отсечка от км.0+927 до км. 2+242 от пътя Пещера-Брацигово.

В същата сума е предвидено да се ремонтира ул. „Петър Раков“, както и прилежащата инфраструктура. От кръговото движение в тази част на Пещера, до моста на река Пиздица ще бъде монтирано осветление, ще бъдат изградени нов водопровод, паркинг, велоалея. Мостът над реката ще бъде разширен за удобство на водачите на МПС. Предвижда се ремонт на пътя към рекултивираното сметище над Пещера.

За отпускане на средствата е допринесъл фактът, че на територията на общината функционира фирма „Биовет“ АД, която притежава сертификат Клас „А“ за инвеститор.

Благодарение на този ремонт, се надяваме, че събитията от миналата година няма да се повторят, заяви Йордан Младенов.

Вторият голям проект е почистването и обновяването на коритото на Стара река. Тя е сред реките, които прииждайки през пролетта влачи камъни и наноси в коритото си и това допълнително допринася за нейното запушване. Веротно от десетки години реката не е била освобождавана нито от камъните, нито от дървесните видове и храсти, които също растат на воля в нея.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Идеята на кмета Йордан Младенов е поречието в рамките на града да се превърне и в красиво допълнение към градския ландшафт. Реката ще бъде терасирана, а също така и снабдена със система, която ще улавя свободно търкалящите се камъни, наноси и тиня в коритото. За реализацията на това намерение, помощ се очаква от ПУДОС. Идейният проект ще се реализира съвместно с Биовет АД.

С обновен водопровод, канализация и водопровод за поливни води ще се снабдят и ул. „Изгрев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Георги Кьосеиванов“. Проектът за това е спечелен от ДФ“Земеделие“.

Осигурено е и финансирането на още осем улици в града, сред тях са „Стефан Кънчев“, „Стара крепост“, „Панорама“, „Беглика“, „Опълченска“ – според кмета Йордан Младенов става дума за улици, на които най-често се случват аварии. Изцяло обновен ще бъде и подходът към кв. „Изток“.

ВиК и канализационната система ще бъде финансирана със средства от републиканския бюджет с Постановление на МС. Улица „Трети март“ ще бъде направена със средства от бюджета на Общината. Това е един от проектите финансиран съвместно с европейски средства, държавен и общински бюджет.

Тази година предстоят ремонтни дейности в дворните пространства на ДГ „Изгрев“ и ДГ “ Слънчо“.

Одобрените и финансирани проектни дейности включват подмяна на вертикалната планировка. Ще бъдат подновени отводнителни канавки и пясъчниците. Ще се подменят детските и оградни съоръжения, ще бъде поставено ново осветление, ще се обособят нови зелени площи за малчуганите.

7 точки от общинските системи за управление на отпадъците ще улесняват пещерци при разделното събиране. В тези места ще бъдат поставени отворени и затворени контейнери за битови, строителни и растителни отпадъци.

Йордан Младенов предвижда през настоящата година да бъде разрешен проблемът със замътняването на питейната вода в района на Пещера около бензиностанцията на „Лукойл България“, централната градска част и района около Сахата.

За целта там ще бъде изградена система за пречистване на водата. Нов водопровод ще подобри качеството на питейната вода в Капитан Димитриево. Той ще започва от новия сондаж и ще отвежда живителната течност до селото. По този начин ще се намали себестойността на услугата предоставяна от оператора в Пещера.

Планувани са средства за изграждане на обществено достъпна, комбинирана площадка за игри, общуване и спорт в двора на ПГХВТ „ Атанас Ченгелев“. С реализацията на тази идея на Общинската управа, в квартал „Пъдарница“, ще започне да функционира нов детски атракцион за пръв път в историята на града.

Стана ясно, че през настоящата година специалисти работят по идеята за ремонт на Общински пазар- Пещера.

Ще бъде подменена настилката на тържището, предвидена е нова носеща конструкция, която ще покрива търговската площ.

Изготвена и одобрена е вертикалната планировка на кв. „Изгрев“ в Пещера. В междублоковите пространства се предвижда да бъдат обособени зелени кътове за отдих, нови пътни платна, площадка за стрийт фитнес на открито, както и две детски площадки. Проектната документация е изготвена и одобрена, търсят се източници на финансиране.

Приоритет на Йордан Младенов за календарната година ще бъде и Общият устройствен план на общината.

Той ще определи визията и развитието на населеното място за срок от двадесет години. Мерките, които Младенов ще предприеме в тази насока целят по- нататъшното развитие на територията на Пещера, Радилово, К. Димитриево и „Свети Константин“. Ще се оформят териториалните зони, режим на строителството, екологията, опазване на защитените териториите и тези с публичен характер, които ще гарантират стопанския и икономически живот на общността.

Кметът Йордан Младенов оповести и това, че през годината общината ще продължи да предлага проекти и по отношение на енергийната ефективност, като в града има още 27 блока, които се нуждаят от саниране. От обществените сгради ред чакат гимназия „Атанас Ченгелев“ и детска градина „Изгрев“.