Районните прокуратури във Велинград, Пещера и Панагюрище стават териториални поделения на пазарджишката районна прокуратура.  По този начин ще се оптимизира натоварването между звената и ще отпаднат споровете за компетентност между самите прокуратури. Преструктурирането няма по никакъв начин да се отрази на гражданите, увери окръжният прокурор на Пазарджик Васил Малинов.

„По никакъв начин няма да ги ощети! Реално погледнато, с териториалните отделения, които остават в бившите районни прокуратури, всеки гражданин не е нужно да се разкарва до Пазарджик – може там да си подаде жалба и сигнал – в териториалното отделение. Няма никакъв проблем! Може и в Пазарджик! Където му е по-близко, навсякъде може да подаде жалби, сигнали. Жалбата се завежда в деловодство, сканира се, праща се тук, няма проблем. Горе-долу ситуацията остава същата. Ако си от Велинград, тогава жалбата подаваш във Велинград, ако си от Панагюрище – в Панагюрище, от Пещера – в Пещера. Гражданите по никакъв начин няма да бъдат ощетени. Общо взето натовареността в Районна прокуратура Пазарджик, да кажем, и в отделенията няма да бъде по-различна за колегите, които работят  там. Прокурорите, всичките, остават“.