03.02.2021 г. – междусрочна ваканция за I – VI клас

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна ваканция за I – XI клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 04.02.2021 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

23.06.2021 г. – І – III клас

30.06.2021 г. – IV – XІ клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас