С Определение от 23.12.2020 г. , ВАС оставя без разглеждане като недопустима Касационната жалба на „Весеко -55-Велеви съдружие“ ЕООД против решение от 06.07.2020г. на АС- Пазарджик, с което е потвърдена Заповед № 1170 от 22.08.2019 г. на кмета на Община Велинград  за премахване на преместваеми обекти  и съоръжения в УПИ VI -За парк, кв.393 по плана на гр.Велинград, като правилна и законосъобразна.

Това Определение в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване и пред петчленен състав на ВАС. Възползвайки се от тази възможност, на 18.01.2021 г. е постъпила частна жалба от „Весеко -55-Велеви съдружие“ ЕООД против Определение за прекратяване на производството по делото.

Чака се произнасяне на петчленен състав, което ще е окончателно. Припомняме,  че с Решение № 5372 от 05.05.2020г. Върховен административен съд постанови по административно дело № 8799/ 2019г. и потвърди ,че построеният ресторант„Езерото”-  от “ Весеко-55-Велеви съдружие” ЕООД подлежи на премахване, тъй като е построен нерегламентирано и незаконно.

В изпълнение на това решение на съда градоначалникът Костадин Коев издаде заповед за премахване на незаконния ресторант “Езерото“.

     Въпреки поредното обжалване на законните заповеди за премахване на незаконното строителство на Клептуза, Община Велинград е твърдо решена да изчисти парка и езерото от незаконите постройки.