Комисия „Законност“ в Общински съвет – Пазарджик има най-много становища по проекто-решения гласувани в рамките на редовните и извънредни сесия на градския парламент, сочи отчет за дейността на съветниците. Докладът касае втората половина на миналата година и от него става видно, че втора по натовареност е комисията по „Финанси, бюджет, европрограми и фондове“, а на трета позиция е комисията по „Устройство на територията, „Общинска собственост, транспорт и комуникации.“

На 13 запитвания пък е отговорила през периода от юли до декември съответната комисия за жалби и сигнали на гражданите.

Седем са семействата, които ще получат подкрепа от фонда „Инвитро“ на Община Пазарджик, след като документите им са били прегледани в комисията и отговарят на изискванията. Няма върнати решения на Съвета, взети през второто полугодие. С оглед на епидемиологичната обстановка първенците на града ще продължат да заседават съобразно предписанията за безопасност. Пълният отчет на ОбС ще бъде представен на предстоящото първо за годината редовно заседание, насрочено за 27 януари, сряда.