*Снимката е архивна

Извънредна точка с вносител Венелина Георгиева, бе гласувана най-напред по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет в Пазарджик. Тя влезе в Дневния ред, който се състоеше от общо 20 точки.

По първа точка докладва Георги Гайдаров, финансист на Общината, а точката касаеше избора на адвокат Златко Георгиев за представител на Община Пазарджик, в Общото събрание на МБАЛ – Пазарджик.

Предложението бе гласувано поименно и така с 32 гласа, общинският съветник от групата на „Новото време“ бе избран за заместник на д-р Пенчев.

Заседанието бе излъчвано в youtube, а ако желаете можете да го видите като последвате линка: https://www.youtube.com/watch?v=bEXcS-e_x-8