На днешния 3 февруари – денят след Сретение Господне и третият от зимния цикъл Трифунци, Православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Анна пророчица.

Преданието разказва, че Симеон бил един от седемдесетте преводачи на старозаветния текст на Библията от еврейски на гръцки, които египетския цар Птоломей ІІ Филаделф (285-246 г. пр. Хр.) назначил. На свети Симеон се паднало да преведе книгата на пророк Исая. Когато стигнал до глава 7 стих 14, решил, че в еврейския текст има грешка, като е казано: „Девица ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“. Посегнал да поправи думата Девица, но ангел Господен спрял ръката му: „Писаното е точно, затова нищо не поправяй! Ти няма да умреш, докато не видиш с очите си изпълнението на тия думи“. Според Протоевангелието на Йаков Симеон станал свещенник в Йерусалимския храм след убийството в него на Захарий, баща на Йоан Кръстител. След три дни жреците започнали да се съветват, кого да поставят вместо него, и жребият се паднал на Симеон. Това му е било открито от Светия Дух, че той няма да умре, докато не види Христа живия.

Според фолклорната традиция днес е зимният Симеоновден. Освен днес, носещите това име празнуват и на 1 септември. Зимният Симеоновден се смята за един от най-лошите дни в годината. Затова и поверието гласи, че не трябва да хваща остър предмет. Трети февруари е третият вълчи празник.  Традицията повелява на Симеоновден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не „излезе берекетът от дома“.