Всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят местните си данъци и такси за 2021 година до 30 април, отново ще се възползват от отстъпка от 5 % от определените задължения. 

От 26-ти януари тази година, стартира кампанията за плащане на местните налози и такси, а имено за данъка върху недвижимите имоти, върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, съобщават от Община Пазарджик.

Задълженията могат да се заплащат в отдел „Местни данъци и такси“ на община Пазарджик, като касите са с непрекъснато работно време от 8.30 до 18.00 часа, всеки делничен ден. Плащания могат да бъдат извършени и чрез EasyPay, ePay.bg, FastPay, както и по банковата сметката на Община Пазарджик със съответните кодове за плащане посочени на интернет страницата на общината и в съобщенията до данъчно задължените лица.

„В момента все още сме в необичайна ситуация, в условия на сложна епидемиологична обстановка и ограничителни превантивни мерки.  С цел улеснения на нашите съграждани, сме осигурили на всяко данъчно задължено лице достъп до личната му информация в реално време през електронната платформа на Общината. Така могат да се проверят задълженията и дори да се заплатят от вкъщи.“, поясни кметът на Пазарджик Тодор Попов. „Разбира се сме осигурили надеждна защита на личните данни, когато се преглежда личната информация за декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.“, допълни Тодор Попов.

До края на месец февруари всяко данъчно задължено физическо и юридическо лице от община Пазарджик, ще получи съобщение за размера и сроковете за плащане, така както е по закон и е наложила се практика, информират от администрацията.

„В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатените задължения за минали години и начислените лихви,  описани по отделно за  всеки конкретен имот или превозно средство.“, допълни кметът.

Тодор Попов напомни, че коректното заплащане на местните данъци и такси е признак за социално отговорно поведение на гражданите, защото с тези средства се финансират и развиват местните дейности, които са част от ежедневието на всеки един от нас.